CETA: Poučení z Kanady

Report

English | Français | Español | Deutsch | Polskie | ελληνικά | Nederlands | Dansk | Magyar | Slovenčina‬ | Čeština

Toto video předkládá varování pro Evropany, kteří pečují o zdraví svých obyvatel, odolnost svých občanských komunit a starají se o osud svých veřejných služeb a ochranu svých přírodních zdrojů.

V roce 1989 Kanada a Spojené státy podepsaly dohodu o volném obchodu (Canada-United States Free Trade Agreement - CUSTA). V roce 1994 tyto dvě země uzavřely dohodu s Mexikem o volném obchodu v Severní Americe (NAFTA). Tyto dvě dohody se staly vzorem nové generaci bilaterálních a regionálních obchodních smluv a vytvořily model, který je stále intenzivně podporován většinou vlád.

V rámci CUSTA Kanada ztratila velkou část své výrobní síly v důsledku uzavření kanadských továren ve vlastnictví amerických korporací, které je přesunuly do zahraničí. Kanada se rovněž vzdala kontroly a regulace svých energetických rezerv. NAFTA zavedla nové ustanovení – pro Urovnávání sporů mezi investory a státy (Investor-State Dispute Settlement - ISDS) – díky kterému korporace z těchto tří zemí mohou žalovat vládu jedné z nich kvůli změnám právních předpisů, politik a postupů, které by vedly k ohrožení jejich zisků.

Odkaz NAFTA, živ a zdráv, je obsažen v obou dohodách; o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) mezi Evropskou unií a Spojenými státy a v Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) mezi EU a Kanadou. I když se tyto dohody o obchodu zdokonalují v různých nových ohledech, obě obsahují ustanovení ISDS, které je předmětem sporů zvláště v Evropě.

V důsledku NAFTA se Kanada stala nejvíce investory souzenou zemí v hospodářsky vyspělém světě, a proto by se chtěli Kanaďané s Evropany podělit o důležitou zprávu o tom, jak se poprat s TTIP a CETA. Tento dokument předkládá varování pro Evropany, kteří pečují o zdraví svých obyvatel, odolnost svých komunit a starají se o osud svých veřejných služeb a ochranu přírodních zdrojů.

Report

 


The Council believes political literacy is crucial to regaining control of our communities and our country. We encourage you to copy and share these resources with others.

Like what you read? Need more perspective? Join our growing citizens’ movement and get a free subscription to Canadian Perspectives.

HERE ARE JUST 5 REASONS WHY YOU SHOULD BECOME A MEMBER OF THE COUNCIL OF CANADIANS »