CETA Ponaučenie z Kanady

Report

English | Français | Español | Deutsch | Polskie | ελληνικά | Nederlands | Dansk | Magyar | Slovenčina‬ | Čeština

Tento krátky film je vám Európania venovaný ako varovanie! Vám všetkým, ktorým vám záleží na zdraví vášho národa, na sile vašich komunít, na osude vašich verejných služieb a ochrane vášho nerastného bohatstva.

V roku 1989 sme podpísali dohodu o voľnom obchode mezi Kanadou a Spojenými štátmi - CUSTA (Canada-United States Free Trade Agreement). V roku 1994 obidve krajiny spolu s Mexikom podpísali Severo-americkú dohodu o voľnom obchode, NAFTA (North American Free Trade Agreement). Tieto dve zmluvy sa odvtedy stali vzorom pre novú generáciu bilaterálnych a regionálnych obchodných dohôd a sú stále silne podporované väčšinou vlád.

Dohoda CUSTA spôsobila to, že Kanada stratila veľkú časť svojej výrobnej základne, pretože americké korporácie pozatvárali ich kanadské závody a presunuli ich do zahraničia. Kanada tiež stratila legislatívnu kontrolu nad jej energetickými zásobami. NAFTA priniesla aj novú klauzulu – tú o arbitráži cez ISDS, čo je Výbor pre rozhodovanie o sporoch medzi investorom a štátom (investor-state dispute settlement), ktorým korporácie z týchto troch štátov môžu žalovať vlády jeden druhému pre zmeny v zákonoch, nariadeniach, alebo praktikách, ktoré znižujú týmto korporáciám zisk.

Dedičstvo NAFTA je živé a je súčasťou oboch nových dohôd, aj TTIP - Trans-atlantické obchodné a investičné partnerstvo medzi Európskou úniou a a Spojenými štátmi a aj CETA – Komplexná ekonomická a obchodná dohoda, medzi EU a Kanadou. Zatiaľ čo obidve dohody razia nové cesty obchodovania, súčasťou oboch sú klauzuly o ISDS, ktoré sú obzvlášť rozporuplné v prípade Európy!

NAFTA sposobila to, že Kanada je investormi najžalovanejšia rozvinutá krajina na svete a Kanaďania majú preto povinnosť sa o tieto zlé skúsenosti podeliť s Európanmi v sitácii, keď bojujú proti TTIP a CETA. Táto správa a video sú venované ako varovanie Európanom, ktorým záleží na zdraví ich národov, na sile ich komunít a na osude ich verejných služieb a ochrane ich prírodného bohatstva.

Report

 


The Council believes political literacy is crucial to regaining control of our communities and our country. We encourage you to copy and share these resources with others.

Like what you read? Need more perspective? Join our growing citizens’ movement and get a free subscription to Canadian Perspectives.

HERE ARE JUST 5 REASONS WHY YOU SHOULD BECOME A MEMBER OF THE COUNCIL OF CANADIANS »